Reklam 1

27 Ocak 2016 Çarşamba

İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımı


İmar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında dikkate alınması gerekli maddeler, aşağıda sıralanmıştır.

  • İmar parsellerinin düzenlemeya tabi tutulmasından önce mümkün olduğunca aynı yerde veya yakınında eski parsellere tahsisi sağlanır. Bu da imar parselleri için bir avantaj sağlar.
  • Korunması gerekli olan yapılaran imar parseleni intibakı.
  • Mal sahibine tahsis edilen bölümün teknik, hukuki veya yatersiz parsel alanı nedenlerinden dolayı oluşacak sorunların giderilmesi ve bağımsız bölümler oluşturulması sonucu kat mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir.
  • Hisse sahiplerine ortaklık payları çıkarıldıktan sonra kalanından kabul edilebilir şekilde kat mülkiyeti hisselendirme yapılır.
  • Hisselendirme, yapı veya yapıların inşaat alanları veyahut bağımsız bölümleri orantılı hesapanarak  parselin tapu kütüğündeki hanesine “İmar Kanununun'da belirtilmesi istendiği şekilde 'kat mülkiyeti esası uygulanmıştır' yazısı yazılır." Kat mülkiyeti 634 sayılı kanunda belirtilen şekilde uygulanır.
  • Parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği ile düzenlemeye tabi tutulması ve ortaklık payı miktarını bedele dönüştürme.
Parsel Sorgulama işleminizi buradan gerçekleştirebelirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder