Reklam 1

13 Ocak 2016 Çarşamba

Özet, dağıtım ve tahsis cetveli

Özet cetveli, dağıtım cetveli ve tahsis cetveli imar ve kadastro ile ilgili konularda bilgi sahibi olanları bildiği kelimelerdendir. Ama bilmeyenler için bu kelimeleri basit bir şekilde anlatalım.

Özet Cetveli: Düzenleme sahasındaki (düzenlema yapılacak imar adalarının sınırı tesbit edilip, düzenlenecek kısmına denir) giren kadastro (her hangi bir bölgede bulunan arazi veya tarlaların kaydına denir) gibi bir çok bilginin yazıldığı cetvele özet cetveli denir. Sadece bu iki bilgi özet cetveline işlenmez.

1) İmar parsellerinin tapu senedi miktarı bulunuyor ise bunlar işlenir,

2) Düzenleme sahasına yani düzenleme yapılacak adanın varsa bir bölümü veya düzenlenmeyecek bölümü düzenleme ortaklık payları işlenir,

3) Kamulaştırma olacaksa eğer veya bir miktarı bağış yapıldıysa miktarları sonucu oluşan imar parselleri ve imar adalarının yüzölçümleri özet cetveline işlenir.Dağıtım Cetveli: Her imar adası (bir adanın nasıl kullanılacağını gesteren plan) için ayrı olarak düzenlenen cetvele dağıtım cetveli denir. Bu cetvelde düzenleme sonucu oluşan bir çok parselin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nasıl oluştuğunu gösteren cetvele denir. Dağıtım cetveli ayrıca kadastro ve imar parsellerinden alınan düzenleme ortaklık payını da gösterir. Arazi sahibinin bilgisi dahilinde terk edilen alanları veya kamulaştırılan alanların ölçüsünü gösterir. Dağıtım cetveli arsa hakkında bir çok bilgiyi barındırır.

Tahsis Cetveli: Düzenleme yapıldıktan sonra ortaya çıkan kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarına gittiğini gösteren cetvele tahsis cetveli denir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme