Reklam 1

14 Ocak 2016 Perşembe

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)


Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) hizmetleri için sağlıklı ve güvenilir bilgiyi oluşturmaktır. Tapu ile ilgili bilgilerin etkin bir şekilde plânlanması ve yönetilmesi için süratli bir şekilde oluşturulmasına TAKBİS sistemi denir. Bu sistem diğer kurumlara, mülkiyet hakkı ile ilgili verilerini bilgiye ihtiyacı olacaklara sunmak için oluşturulmuş bir projedir. Bu proje tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin “Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine” dönüştürülmesini hedefler.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), yaptığı çalışmalar ile bu bilgileri güvenli ve hızlı bir şekilde dağıtarak vatandaşlarının bilgiye alma haklarını koruduğu “e-devlet” projesidir.  Ülkede elde edilen verileri bir araya getirmesi sonucu bize bazı istatistiki bilgileri verir. Örneğin 2002-2009 arasında yapılan çalışmalar sonucu 21 milyon tapu verisi, 5.5 milyon kadastro verisi oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 35 milyon parsel dijital ortama aktarılmıştır. Bu verilere değerlendiren yetkililer 2015'e kadar yaklaşık 10 milyon parsel için yenileme çalışmaları yapmışlardır. Bu veriler ister vatandaşa, isterse de diğer kurumlar tarafından kullanılması sağlanmışıtır.  


TAKBİS'e, TKGM tarafından oluşturlan Kadastro Parsel Envanter uygulaması ile tüm bilgilerin girişi sağlanmıştır.


Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) ile ortak çalışlımış ve 10 milyon kadastro parseli dijital ortama aktarılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme