Reklam 1

6 Şubat 2016 Cumartesi

Mali, hukuki ve geometrik kadastro

Kadastro bilgileri üç şekilde saklanır. Böylece kadastro bilgilerini sorgulama yapmak isteyen rahatlıkla bu bilgilere ulaşır. Kadastro bilgileri;


1) Malî kadastro: Toprağın değeri ile ilgili bilgi (Bu bilgi için genelde alım-satım bilgilerine dayalı olur. Yine de ihtiyaç durumuna göre bazen toprağın değeri yeniden belirlemek gerekebilir),  

2) Hukuki kadastro: Toprak üzerindeki haklar (örnek verecek olursak ipotekli bir arsa düşünün, bu arsanın hem sahibi hem de ipotek sahibi belirtilenebilir).

3) Geometrik kadastro: Toprağın ölçümü, parçaları, gösterimi ve konumu, (bu bilgilere ulaşmak için haritacılık ve yazılı metinlerdeki arazi tarifleri kullanılır. Yazılı kayıtların bulunmaması durumnada yerel yetkililerin sözlü ifadesine başvurulabilir) hakkında bilgiye buradan öğrenilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme