Reklam 1

3 Şubat 2016 Çarşamba

İmar adaları düzenlemeye uygun değilse


İmar parsellerinin düzenleme sahası, müstakil imar adasından daha küçük olamma şartı bulunuyor. Yanlız bu durumunda amaları söz konusu. İmar adasının büyük kısımı mevzuatla belerlenen şartlara uygunsa, durum farklı bir boyut kazanır. İmar parsellerinin yeniden düzenlemeye ihtiyacı bulunmayabilir. Bir kısmı ise birkaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar plânı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerdeki durumunda imar düzenlemesi yapılmaz.

Düzenlemeyen adalardaki parsellerin, İmar Kanununun 18 inci maddesine tabi olmaması durumu söz konusudur. Böyle bir durum mümkün değilse, müstakil inşaata elverişli olan kadastro parsellerine plâna göre inşaat ruhsatı verilir.

İstanbul İmar planı sorgulama

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme